Научен календар 2018

18 ноември 2018

Национално младежко съревнование по счетоводство, анализ и одит

Катедра "Счетоводна отчетност"

12 октомври 2018

 Кръгла маса "Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и растеж"

Катедра "Аграрна икономика" в сътрудничество с катедра "Правни науки"

12 октомври 2018

 Юбилейна международна научна конференция "Търговия 4.0 - теория, практика и образование"

Катедра "Икономика и управление на търговията"

21 септември 2018

Дискусионен форум „Дигитализация и глобализация - съвременни бизнес модели и форми на труд"

Катедра "Правни науки" и Научноизследователски институт към ИУ-Варна

27 юни 2018

26 юни 2018

11 юни 2018

 Конференция на младите научни работници 2018

 ОП НОИР 2014 - 2020 "Инвестиции в обучението на студенти, докторанти,постдокторанти и преподаватели – гарант за по-добро бъдеще"

08-09 юни 2018

 Международна конференция и кръгла маса "Инициативата Европа - Китай 2018: предизвикателства и възможности за българския бизнес"

Център "Иновации и развитие" към НИИ

08 юни 2018

Национална научна конференция "Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции"

Катедра "Правни науки", по ОП НОИР 2014 - 2020 "Инвестиции в обучението на студенти, докторанти,постдокторанти и преподаватели – гарант за по-добро бъдеще"

23 май 2018

18 май 2018

15 май 2018

Студентска научна конференция 2018

Студентски съвет, отдел НИДД; по ОП НОИР 2014 - 2020 "Инвестиции в обучението на студенти, докторанти,постдокторанти и преподаватели – гарант за по-добро бъдеще"

май 2018

Международен студентски и ученически конкурс "Бранд идея", Hackaton

Катедра "Маркетинг"

16 април 2018

април 2018

 Международен студентски и ученически конкурс "Бранд идея", академичен акселератор на иновативни проекти

Катедра "Маркетинг"

15 март 2018

Кръгла маса "Качество на стоките и защита на потребителите"

Център за качество на стоките и потребитлеска защита