BSB - 570, "Silc road local culture", SILC

BSB - 570, "Silc road local culture", SILC

Страница на проекта: http://www.culturaltourismsilkroad.net/

Име на проекта: BSB - 570 "Местната култура по пътя на коприната" SILC

Програма: Black sea bassin 2014 - 2020
Програмен приоритет: 1. Promote business and entrepreneurship within the Black sea bassin

Специфична цел на програмния приоритет: 1.1. Jointly promote business and entrepreneurship in the tourism and cultural sector 
 

Партньори:

Aristotle Unversity of Thessaloniki, Гърция

Russian - Armenian Unversity, Армения

National Association for Rural, Ecological and Cultural Tourism, Tulcea branch, Romania 

International Centre for Social Research and Plicy analysis, Грузия

Екип за организация, управление и изпълнение на проект SILC:

проф. д-р Стоян Маринов, Ръководител проект SILC

гл. ас. д-р Красимира Янчева, експерт 

гл. ас. д-р Тодор Дянков, експерт

Мирослава Иванова, координатор 

Жени Станчева, счетоводител

Последна актуализация: 07.05.2019 г.