Научен календар 2017

24 ноември 2017

Строително предприемачество и недвижима собственост

Катедра „Икономика и управление на строителството“

18 ноември 2017

Национална младежка олимпиада по счетоводство

Катедра „Счетоводна отчетност“

3 ноември 2017

20 октомври 2017

Новите реалности в управлението

Катедра „Управление и администрация“

20 октомври 2017

Студентска научно-практическа конференция

Факултет „Информатика“

05 октомври 2017

XI научно - приложна конференция "Инвестиции в бъдещето 2017" и кръгла маса "Младите на старта към бизнеса"

Териториална организация на НТС - Варна съвместно с ИУ - Варна

октомври 2017

Кръгла маса „Счетоводството – едно образование с много възможности“ – II част

Катедра „Счетоводна отчетност“

29 септември 2017

25 - 28 август 2017

A conference pool:

Seventh International Conference Globalization and Business GB-2017 25-28 August 2017 in parallel with

Seventh International Conference Management, Accounting and Entrepreneurship ICMAE-2017 25 August 2017 and

Fifth International Conference Language Learning and Teaching ICLLT-2017 26 August 2017

7 - 9 юни 2017

Международна научна конференция "Questionner le tournant creatif:  dispositifs, processus et representations"

Изследователски лаборатории на Университети Paris 13 и Rennes 2, катедра "Икономика и организация на туризма"

1 юни 2017

юни 2017

Кръгла маса "Предизвикателства пред чуждоезиковото обучение"

Катедра „Славянски езици”, Катедра „Западноевропейски езици”

юни 2017

Юбилейна конференция по повод 80 години катедра "Обща икономическа теория" "Към реформиране на Икономикса в следкризисния период"

Катедра "Обща икономическа теория"

10 май 2017

Студентска научна конференция

НИДД, Студентски съвет

май 2017

Международен конкурс „Бранд идея“

Катедра „Маркетинг“

20 март 2017

Кръгла маса "Наука и етика"

НИДД, Комисия по етика

16 март 2017

15 март 2017

Кръгла маса "Безопасни потребителски продукти и услуги"

Център за качество на стоките и потребителска защита към НИИ, ИУ-Варна, Комисия за защита на потребителите, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

март 2017

Открит семинар "Актуални проблеми, свързани с научното развитие на академичния състав на катедра "Приложна математика" (към датата на провеждането му)"

Катедра "Приложна математика"