Научен календар 2016

ноември 2016

Кръгла маса "Диверсифицирането на регионалния туристически продукт /на примера на туристически район Варна – Северна Черноморие/"

Катедра „Туризъм”, Колеж по туризъм – организатори, Варненска турситическа камара - съорганизатор

29 октомври 2016

Олимпиада по счетоводство

Катедра "Счетоводна отчетност"

28 октомври 2016

Научна конференция "Науката в служба на обществото"

Съюз на учените – Варна, ИУ-Варна, ТУ-Варна, ВВМУ-Варна, МУ-Варна, Институт по рибни ресурси – ССА, Институт по океанология "Фритьоф Нансен" – БАН, Център по хирдо и аеродинамика към Институт по металознание, съоръжения и технологии - БАН

28 октомври 2016

Публична лекция на тема "Специфики на знанието за трудовите правоотношения при счетоводство на предприятието"

Катедра "Правни науки" и
Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

октомври 2016

Конференция с международно участие "Културен коридор Виа Игнатия"

Катедра "ИОТ"", съвместно с катедра Туризъм от ЮЗУ-Благоевград

30 септември - 1 октомври 2016

Научна конференция "Градското стопанство в българските земи през вековете"

Катедра "Социални и хуманитарни науки",
Център за стопанско-исторически изследвания