Сектор "Управленски анализи и рейтингова система"

Сектор "Управленски анализи и рейтингова система"

Сектор "Управленски анализи и рейтингова система" функционира в резултат на целите, мерките и дейностите, заложени в Стратегията за развитие на Икономически университет – Варна за периода 2015 - 2020 г.

Експертите от сектор "Управленски анализи и рейтингова система" са ангажирани с процесите и процедурите по акредитация и рейтинг, в т.ч.:

  • Подготовка и подаване на данни за университета с цел обезпечаване на различни акредитационни процедури и рейтингови класации.
  • Анализ на динамиката и промените, свързани с образователната среда и процесите на прием, обучение и реализация на студентите.
  • Проучване на международни рейтингови системи и критериите за оценка на представянето на университетите.
  • Изготвяне на справки и анализи за подпомагане на академичното ръководство в процеса на вземане и реализиране на стратегически, тактически и оперативни решения.

Ръководител сектор

Гл. ас. д-р Владимир Жечев

Доц. д-р Владимир Жечев

Кабинет Кабинет: 417Email Email: vladimir.zhechev@ue-varna.bg


Експерт "Акредитация"

х. ас. Петър Петров

Гл. ас. д-р Петър Петров

Кабинет Кабинет: 64

Мобилен телефон Мобилен тел. 0882 164570

Email Email: p.k.petrov@ue-varna.bg


Експерт

Ас. Виктория Станчева

Ас. д-р Виктория Станчева

Кабинет Кабинет: 403
Email Email: vstancheva@ue-varna.bgКонтакти:

Икономически университет – Варна
Сектор "Управленски анализи и рейтингова система"
бул. Княз Борис I №77
гр. Варна, 9002

Официален сайт: http://www.ue-varna.bg