Предпечат и печат на книги, учебници, рекламни материали и др. в Издателски комплекс

Предпечат и печат на книги, учебници, рекламни материали и др. в Издателски комплекс

Издателски комплекс на Икономически университет – Варна

Предпечат и печат на книги, учебници, рекламни материали и др.

Комплексът разполага с офсетни машини и с модерна дигитална линия за отпечатване на къси тиражи. Дигиталното книгоиздаване гарантира на клиентите максимално изгодни и гъвкави условия, тъй като елиминира необходимостта от складиране на големи тиражи и дава възможност за реализацията на концепция "Print on demand"/ печат при необходимост, която използва най-мощната книгоразпределителска империя в света "Амазон"/:

Късите тиражи имат следните предимства:

  • Отпечатване пилотни екземпляри
  • Ниска цена, независимо от тиража
  • Богати възможности за избор на размери на печатното изделие
  • Елиминира рисковете от неуспешно издание

Дългогодишният опит на комплекса в книгоиздаването /повече от 20 години и над 1200 издателски единици/ и технологичното ниво на оборудване гарантират високо качество на редакторска работа и предпечатната подготовка, а също и стилно оформление на книги и учебници, които клиентите могат да получат пакетирани на посочен от тях адрес.

Издателският комплекс приема и външни поръчки за отпечатване на списания, брошури, автореферати на дисертации, плакати, флаери, визитки, листовки, дипляни, покани, каталози, акциденция.

Издателски комплекс

Директор

Свилен Симеонов Столаров

Кабинет Кабинет: 102

Телефон Тел. 052 830808

Електронна поща Email: pom.rector@ue-varna.bg


 Сектор "Редакция и предпечат"

Ръководител

Живко Парушев

Мобилен тел. 0882 164853

Email Email: izdatel@ue-varna.bg

Предпечатна подготовка

Татяна Георгиева
Екатерина Йорданова
Яна Стефанова
Мария Янчева

Мобилен тел. 0882 164701


Сектор "Печат"

Ръководител

Иван Димитров

Email Email: i.dimitrov@ue-varna.bg

Mobile Мобилен тел. 0882 164850

Онлайн книжарница

Марияна Вачева

Мобилен тел. 0882 164828Контакти:

Издателство "Наука и икономика"
Икономически университет – Варна
Учебен и научноизследователски блок № 2 (Втори корпус на ИУ-Варна)
ул. Евлоги Георгиев № 24
гр. Варна, 9002

Официален сайт: http://www.ue-varna.bg