Отдел "Международно сътрудничество"

Заместник-ректор по интернационализация

Доц. д-р Радан Мирянов

Доц. д-р Радан Василев Мирянов

Кабинет Кабинет: 201

Телефон Тел. 052 643363Мобилен телефон Мобилен тел. 0882164640

Електронна поща Email: miryanov@ue-varna.bg


Институционален координатор по програма "Еразъм+"

Гл. ас. д-р Александър Шиваров

Гл. ас. д-р Александър Шиваров

Кабинет Кабинет: 229 Г
Електронна поща Email: a.shivarov@ue-varna.bg


Ръководител отдел "Международно сътрудничество"

Евгени Райчев

Евгени Райчев

Кабинет Кабинет: 321

Телефон Тел. 052 830812Мобилен телефон Мобилен тел. 0882 164775

Електронна поща Email: e.raychev@ue-varna.bg

Организатор дейности "Чуждестранни студенти"

Йорданка Георгиева

Кабинет Кабинет: 321

Телефон Тел. 052 830812

Мобилен телефон Мобилен тел. 0882 164660

Електронна поща Email: foreign_students@ue-varna.bg

Организатор дейности "Международни програми и обмен"

Валентина Йорданова

Кабинет Кабинет: 321

Телефон Тел. 052 830812

Мобилен телефон Мобилен тел. 0882 164852

Електронна поща Email: exchange_students@ue-varna.bg

Горица Василева

Кабинет Кабинет: 321

Телефон Тел. 052 830812

Мобилен телефон Мобилен тел. 0882 164662

Електронна поща Email: int_relations@ue-varna.bg

Аксения Николова

Кабинет Кабинет: 321

Телефон Тел. 052 830812

Мобилен телефон Мобилен тел. 0882 164642

Електронна поща Email: int_relations@ue-varna.bg