За студенти ОКС "бакалавър" - дипломанти през есенна сесия /поправителна/ - м. септември 2019 г.

За студенти ОКС "бакалавър" - дипломанти през есенна сесия /поправителна/ - м. септември 2019 г.

Документи за допускане до държавна изпитна сесия
(29.08. – 30.08.2019 г.)

Студентите, завършили семестриално, които ще защитават дипломна работа или ще полагат държавен изпит през месец септември 2019 г. трябва да представят следните документи:

1. В методичния кабинет на съответната специалност при инспектор "Учебна дейност":

- Заявление (за бакалаври) за допускане до държавна изпитна сесия (купува се от книжарницата на 1 ет. в университета);
- Обходен лист с подпис и печат на библиотеката (срещу представяне на студентска книжка и читателска карта);
- Касов бон (оригинал) за платена такса 70 лв. (съгласно зап. РД-10-1291/16.05.2016 г. административна такса за издаване на диплома), които се внасят в касата на университета, каб. 231, етаж 2;
- Две снимки формат 3,5/4,5 см, като на гърба на снимките дипломантът написва факултетен №, специалност и трите си имена;
- Плик (среден формат В5) с надписан точен адрес по местоживеене, на който да бъде изпратена дипломата.
- Съгласно Заповед на Ректора на ИУ-Варна (№ РД 14-1379/26.05.2017 г.) е задължително всички студенти, подлежащи на дипломиране, да се регистрират в платформата UEBN (http://uebn.ue-varna.bg/alumni/register) – Мрежа за сътрудничество с бизнеса, с профил завършили. При подаване на документи за явяване на държавен изпит е задължително да предоставите и разпечатка на скрийншот от екрана на платформата UEBN след вход, за удостоверяване на регистрацията.

2. В сектор "Студенти" (фронт офис бакалавър) – каб. 214, 215 и 216, ет. 2:

- Заявление за допускане до държавна изпитна сесия, заверено от инспектор УД на съответната специалност;
- Студентска книжка.

Студенти, които подават заявление до Ректора на Икономически университет – Варна за допускане до нови последователни сесии на държавен изпит, заплащат такса от 70 лв. за допускане до държавен изпит със следващ випуск (заповед РД-10-1291/16.05.2016 г.)
 

Работното време на Сектор "Студенти"

8:00 – 16:30

Почивки:

10.15 – 10.30
12.00 – 12.30
14.30 – 14.45

 

Забележка: Методичните кабинети по специалности са следните:
 

Специалност

Кабинет

СК

Н-110

ФИНАНСИ

123 а

ИС, ИНС, БИ

Н-111

АБ, ЛОГ., ИБ

Н-107

ИТ

Н-106

СТОКОЗНАНИЕ

314 б

ТУРИЗЪМ, МИО

Н-108

МАРКЕТИНГ

317

МЕНИДЖМЪНТ

225 б

ИНФОРМАТИКА, БИС

317 б