Образователна и научна степен "Доктор"

Име/ Дата на защита Катедра Жури, рецензии,
становища и резюмета
132

д-р Мария Ангелова Тошкова

09.09.2019

Маркетинг Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
131

д-р Мария Георгиева Георгиева

09.09.2019 г.

Маркетинг Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
130

д-р Христина Божидарова Недялкова

02.09.2019 г.

Икономика и организация на туризма

Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат

129

д-р Бистра Колева Радева

14.06.2019 г.

Международни икономически отношения Научно жури, Рецензии, Становища, Авторефереат
128

д-р Елица Димитрова Узунова

07.05.2019 г.

Маркетинг Научно жури, Рецензии, Становища, Авторефереат
127

д-р Мария Станимирова Токушева

19.04.2019 г.

Статистика и приложна математика Научно жури, Рецензии, Становища, Авторферат
126

д-р Радослав Светлинов Радев

22.03.2019 г.

Стокознание Научно жури, Рецензии, Становиша, Автореферат
125

д-р Десислава Стефанова Хинева

20.03.2019 г.

Икономика  и упраление на туризма Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
124

д-р Виктория Станимирова Станчева

05.03.2019 г.

Маркетинг Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
123

д-р Петър Красимиров Петров

29.01.2019 г.

Управление и администрация

Научно жури,

Рецензии, Становища,

Автореферат

122

д-р Владимир Христов Христов

25.01.2019 г.

Маркетинг

Научно жури,

Рецензии, Становища,

Автореферат

121

д-р Ирина Руменова Кънчева

25.01.2019 г.

Маркетинг

Научно жури,

Рецензии, Становища,

Автореферат

120

Д-р Славея Генчева Желязкова

22.01.2019 г.

Статистика и приложна математика Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
119

Д-р Милена Красимирова Цветковска

18.01.2019 г.

Правни науки Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
118

Д-р Галина Събчева Йорданова - Чавгова

19.12.2018 г.

Счетоводна отчетност

Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат

117.

Д-р Светослав Велинов Борисов

Финанси Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
116.

Д-р Бончо Цанев Митев

27.06.2018 г.

Управление и администрация Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
115.

Д-р Мирослав Димитров Владимиров

26.06.2018 г.

Управление и администрация Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
114.

Д-р Борис Иванов Банков

25.06.2018 г.

Информатика Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
113.

Д-р Виолета Кирилова Владова - Иванова

22.06.2018 г.

Правни науки Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
112.

Д-р Недялка Александрова Александрова

22.06.2018 г.

Счетоводна отчетност Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
111.

Д-р Атанас Цвятков Атанасов

22.06.2018 г.

Счетоводна отчетност Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
110.

Д-р Михаил Радев Миланов

22.06.2018 г.

Информатика Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
109.

Д-р Миглена Величкова Стоянова

22.06.2018 г.

Информатика Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
108.

Д-р Мария Русланова Армянова

22.06.2018 г.

Информатика Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
107.

Д-р Христоско Иванов Богданов

23.05.2018 г.

Международни икономически отношения Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
106.

Д-р Мирослав Недков Манев

11.05.2018 г.

Индустриален бизнес Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
105.

Д-р Лилия Валентинова Милева - Иванова

03.05.2018 г.

Управление и администрация Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
104.

Д-р Цанко Валентинов Иванов 

27.04.2018 г.

Индустриален бизнес Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
103.

Д-р Мариета Георгиева Стефанова

24.04.2018 г.

Стокознание Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
102

Д-р Невена Георгиева Господинова

13.02.2018 г.

Статистика и приложна математика Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
101.

Д-р Силвия Христова Братоева - Манолева

16.01.2018 г.

Обща икономическа теория Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
100.

Д-р Сюлейман Боладжи

15.01.2018 г.

Икономика и управление на строителството Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
99.

Д-р Пламен Любомиров Джапаров

12.01.2018 г.

Финанси Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
98.

Д-р Виолета Петева Ласкова

01.12.2017 г.

Икономика и управление на търговията Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
97.

Д-р Ралица Стефанова Димитрова

26.10.2017 г.

Управление и администрация Научно жури, Научно жури 2, Рецензии, Становища, Автореферат
96.

Д-р Божана Илиева Иванова

13.10.2017 г.

Информатика Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
95.

Д-р Дана Асенова Стефанова

06.10.2017 г.

Стокознание Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
94.

Д-р Радка Валериева Начева

21.09.2017 г.

Информатика Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
93.

Д-р Ивайло Димитров Иванов

30.06.2017 г.

Икономика и управление на търговия Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
92.

Д-р Стойчо Василев Стоев

09.06.2017 г.

Информатика Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
91.

Д-р Велина Атанасова Колева-Сачкова

02.06.2017 г.

Управление и администрация Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
90.

Д-р Христо Георгиев Георгиев

07.04.2017 г.

"Управление и администрация" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
89.

Д-р Галина Пенева Илиева

06.04.2017 г.

"Икономика и организация на туризма" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
88.

Д-р Добромир Кирилов Стоянов

28.02.2017 г.

"Маркетинг" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
87.

Д-р Евгени Филчев Филипов

25.01.2017 г.

"Обща икономическа теория" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
86.

Д-р Христо Теодоров Илиев

15.12.2016 г.

"Икономика и управление на строителството" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
85.

Д-р Ива Владимирова Македонска

28.10.2016 г.

"Информатика" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
84.

Д-р Янка Георгиева Александрова

27.10.2016 г.

"Информатика" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
83.

Д-р Георги Малинов Червенски

24.10.2016 г.

"Статистика и приложна математика" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
82.

Д-р Красимира Костадинова Найденова

21.10.2016 г.

"Финанси" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
81.

Д-р Радмил Димитров Николов

07.10.2016 г.

"Аграрна икономика" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
80.

Д-р Минчо Добрев Минев

16.09.2016 г.

"Счетоводна отчетност" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
79.

Д-р Цветомир Любомиров Манолов

16.09.2016 г.

"Счетоводна отчетност" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
78.

Д-р Милчо Петков Близнаков

09.09.2016 г.

"Индустриален бизнес" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
77.

Д-р Калин Данчев Калев

30.06.2016 г.

"Счетоводна отчетност" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
76.

Д-р Доника Георгиева Стоянова

27.06.2016 г.

"Индустриален бизнес" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
75.

Д-р Стелина Светославова Спасова

16.06.2016 г.

"Икономика и управление на строителството" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
74.

Д-р Дарина Павлова Павлова

26.02.2016 г.

"Индустриален бизнес" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
73.

Д-р Надежда Пламенова Маринова

21.01.2016 г.

"Маркетинг" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
72.

Д-р Свилена Михайлова Михайлова

18.01.2016 г.

"Обща икономическа теория" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
71.

Д-р Живко Петров Парушев

15.12.2015 г.

"Икономика и организация на туризма" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
70.

Д-р Искрен Ясенов Пенчев

22.10.2015 г.

"Обща икономическа теория" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
69.

Д-р Ваня Антонова Пандъкова

15.10.2015 г.

"Икономика и управление на строителството" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
68.

Д-р Силвия Тодорова Димитрова

02.10.2015 г.

"Управление и администрация" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
67.

Д-р Влади Христов Куршумов

01.10.2015 г.

"Индустриален бизнес" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
66.

Д-р Боряна Хрисотва Умникова

29.10.2015 г.

"Икономика и организация на туризма" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
65.

Д-р Диан Денков Неделчев

29.10.2015 г.

"Икономика и организация на туризма" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
64.

Д-р Красимира Милева Господинова

15.09.2015 г.

"Счетоводна отчетност" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
63.

Д-р Валентина Стоянова Велчева - Данева

15.09.2015 г.

"Счетоводна отчетност" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
62.

Д-р Гергана Иванова Цончева

15.09.2015 г.

"Счетоводна отчетност" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
61.

Д-р Ваня Йорданова Кралева

10.09.2015 г.

"Маркетинг"

Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат

60.

Ас. д-р Димитър Стоилов Димитров

26.06.2015 г.

"Икономика и организация на туризма" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
59.

Д-р Елена Дамянова Клатева

26.06.2015 г.

"Икономика и организация на туризма" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
58.

Ас. д-р Латинка Иванова Тодоранова

03.06.2015 г.

"Информатика" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
57.

Д-р Диана Илиева Шопова

08.05.2015 г.

"Икономика и управление на търговията" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
56.

Д-р Павлина Любенова Иванова

07.05.2015 г.

"Аграрна икономика" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
55.

Д-р Ина Николаева Станоева

30.04.2015 г.

"Управление и администрация" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
54.

Д-р Драган Красимиров Георгиев

29.04.2015 г.

"Счетоводна отчетност" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
53.

Ас. д-р Владимир Сашов Жечев

20.04.2015 г.

"Маркетинг" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
52.

Ас. д- Веселина Максимова Колева

16.04.2015 г.

"Администрация и управление" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
51.

Ас. д-р Илиян Николаев Христов

27.03.2015 г.

"Счетоводна отчетност"

Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат

50. Д-р Мария Димитрова Рохова-Йорданова 06.03.2015 г. "Управление и администрация" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
49. Д-р Веселина Иванова Атанасова-Георгиева 13.02.2015 г. "Икономика и организиация на туризма" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
48.

Ас. д-р Иван Веселинов Апостолов

04.02.2015 г.

"Счетоводна отчетност" Научно жури,Рецензии,

Становища, Автореферат

47.

Ас. д-р Милена Димитрова Иванова

15.10.2014 г.

"Икономика и управление на строителството" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
46.

Д-р Милена Стефанова Михайлова

03.10.2014 г.

"Стопанско управление" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
45.

Д-р Димитър Велчев Стойнов

26.09.2014 г.

"Икономика и организация на туризма" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
44.

Ас. д-р Моника Николаева Михайлова 19.09.2014 г.

"Икономика и управление на индустрията" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
43.

Ас. д-р Стефан Нанков Калпачев

19.09.2014 г.

"Икономика и управление на индустрията" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
42.

Ас. д-р Свилен Венков Иванов

27.06.2014 г.

"Маркетинг" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
41.

Ас.д-р Юлия Николаевна Христова

20.06.2014 г.

"Икономика и управление на търговията" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
40. Гл. ас. д-р Снежинка Недялкова Кадиева 29.04.2014 г. "Икономика и организация на туризма" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
39.

Гл. ас. д-р Дамян Димитров Киречев

28.02.2014 г.

"Аграрна икономика" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
38.

Ас. д-р Рени Жекова Петрова

28.02.2014 г.

"Счетоводна отчетност" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
37. Ас. д-р Силвия Георгиева Господинова 21.02.2014 г. "Обща икономическа теория" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
36.

Гл. ас. д-р Мария Велева Велева

19.02.2014 г.

"Икономика и организация на туризма" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
35.

Ас. д-р София Илиева Илиева

10.02.2014 г.

"Счетоводна отчетност" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
34.

Ас. д-р Велина Георгиева Йорданова

22.01.2014 г.

"Математически науки" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
33. Гл. ас. д-р Олга Владимирова Маринова 25.10.2013 г. "Информатика" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
32. Д-р Мирослава Иванова Махлебашиева 18.10.2013 г. "Финанси" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
31. Ас. д-р Пламена Георгиева Недялкова 15.10.2013 г. "Счетоводна отчетност" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
30.

Д-р Мая Георгиева Иванова

10.10.2013 г.

"Икономика и организация на туризма" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
29.

Д-р Магдалена Антонова Парчева

04.10.2013 г.

"Стопанско управление" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
28.

Гл. ас. д-р Радан Василев Мирянов

20.09.2013 г.

"Математически науки" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
27.

Гл. ас. д-р Йордан Русанов Петков

04.09.2013 г.

"Математически науки" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
26. Д-р Любомира Драгомирова Коева-Димитрова 17.06.2013 г. "Счетоводна отчетност" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
25. Гл. ас. д-р Любомир Василев Любенов 07.06.2013 г. "Статистика" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
24.

Д-р Бойко Любенов Дойчинов

17.05.2013 г.

"Икономика и управление на търговията" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
23. Ас. д-р Красимира Драгомирова Янчева 26.04.2013 г. "Икономика и организация на туризма" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
22.

Ас. д-р Кирил Георгиев Георгиев

29.03.2013 г.

"Финанси" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
21. Гл. ас. д-р Минчо Полименов Полименов 25.01.2013 г. "Икономика и организация на туризма" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
20. Д-р Гергана Димитрова Боева-Кашлова 24.10.2012 г. "Стокознание" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
19.

Гл. ас. д-р Розалин Янев Иванов

19.10.2012 г.

"Икономика и организация на туризма" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
18. Гл. ас. д-р Георгина Георгиева Луканова 19.10.2012 г. "Икономика и организация на туризма" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
17.

Д-р Бистра Светлозарова Николова

18.10.2012 г.

"Счетоводна отчетност" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
16. Гл. ас. д-р Атанас Георгиев Камеларов 09.10.2012 г. "Финанси" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
15.

Ас. д-р Вениамин Павлов Тодоров

09.10.2012 г.

"Обща икономическа теория" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
14.

Гл. ас. д-р Танка Василева Милкова

20.09.2012 г.

"Математически науки" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
13. Гл. ас. д-р Руслана Иванова Димитрова 14.09.2012 г. "Счетоводна отчетност" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
12. Д-р Гергана Вaсилева Николова-Ралева 14.09.2012 г. "Счетоводна отчетност" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
11.

Д-р Зафер С. Алхамлан

06.06.2012 г.

"Информатика" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
10.

Ас. д-р Иван Огнянов Куюмджиев

06.06.2012 г.

"Информатика" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
9.

Ас. д-р Недялко Вълканов Вълканов

01.06.2012 г.

"Финанси" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
8.

Д-р Бранимира Асенова Колева

01.06.2012 г.

"Счетоводна отчетност" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
7.

Ас. д-р Петя Георгиева Ганушева

09.05.2012 г.

"Стопанско управление" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
6.

Д-р Сибилле Хаеусллер

20.04.2012 г

"Икономика и управление на търговията" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
5. Гл. ас. д-р Десислава Кирилова Гроздева 20.04.2012 г. "Икономика и управление на търговията" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
4. Гл. ас. д-р Велина Иванчева Казанджиева 21.10.2011 г. "Икономика и организация на туризма" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
3.

Гл. ас. д-р Пламен Маринов Павлов

30.09.2011 г.

"Икономика и управление на индустрията" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
2.

Гл. ас. д-р Стоян Дешев Хадживеличков 27.06.2011 г.

"Икономика и управление на индустрията" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
1.

Гл. ас. д-р Иван Йорданов Петров          26.05.2011 г.

"Икономика и управление на индустрията" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат