Академична длъжност "Доцент"

Име Катедра Жури, рецензии,
становища и резюмета
49. Доц. д-р Иван Огнянов Куюмджиев "Информатика" Научно жури, Рецензии, Становища, Резюмета
48. Доц. д-р Владимир Сашов Жечев "Маркетинг" Научно жури, Рецензии, Становища, Резюмета
47. Доц. д-р Надежда Иванова Попова - Йосифова "Счетоводна отчетност" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюмета
46. Доц. д-р Катя Неделчева Антонова "Икономика и управление на строителството" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюмета
45. Доц. д-р Тодор Стоянов Райчев "Икономика и управление на строителството" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюмета
44. Доц. д-р Юлиян Маринов Нарлев "Управление и администрация" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюмета
43. Доц. д-р Радан Василев Мирянов "Статистика и приложна математика" Научно жури, Рецензии. Становища, Резюмета
42. Доц. д-р Снежинка Недялкова Кадиева - Панчева "Туризъм", Колеж по Туризъм Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюмета
41. Доц. д-р Даниела Александрова Георгиева "Счетоводна отчетност" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюмета
40. Доц. д-р Георгина Георгиева Луканова "Икономика и организация на туризма" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюмета
39. Доц. д-р Калин Йовчев Господинов "Обща икономическа теория" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюмета
38. Доц. д-р Руслана Иванова Димитрова "Счетоводна отчетност" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме
37. Доц. д-р Йордан Христов Иванов "Индустриален бизнес" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюмета
36. Доц. д-р Валентина Генова Макни "Международни икономически отношения" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюмета
35. Доц. д-р Илко Недев Тодоров "Философски науки" Научно жури, Рецензии 1,
Рецензии 2, Становища 1, Становища 2, Резюмета1,  Резюмета 2
34. Доц. д-р Владимир Тодоров Досев "Славянски езици" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюмета
33. Доц. д-р Танка Василева Милкова "Приложна математика" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюмета
32. Доц. д-р Велина Иванчева Казанджиева "Икономика и организация на туризма" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме
31. Доц. д-р Вилиян Кръстев Кръстев "Икономика и организация на туризма" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме
30. Доц. д-р Теодора Димова Запрянова "Математически науки" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме
29. Доц. д-р Светлана Илиева Герчева "Финанси" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме
28. Доц. д-р Таня Николова Георгиева "Аграрна икономика" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме
27. Доц. д-р Гергана Георгиева Славова-Стефанова "Аграрна икономика" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме
26. Доц. д-р Калоян Илиев Колев "Обща икономическа теория" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме
25. Доц. д-р Божидар Костадинов Чапаров "Икономика и управление на строителството" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме
24. Доц. д-р Людмил Василев Найденов "Финанси" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме
23. Доц. д-р Петя Йонкова Данкова "Икономика и управление на индустрията" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме
22. Доц. д-р Снежана Динева Сълова "Информатика" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме
21. Доц. д-р Стоянка Вълкова Георгиева "Философски науки" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме
20. Доц. д-р Димитър Живков Рафаилов "Финанси" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме
19. Доц. д-р Иван Йорданов Петров "Икономика и управление на индустрията" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме
18. Доц. д-р Христина Вилхем Благойчева "Финанси" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме
17. Доц. д-р Стоян Димов Киров "Финанси" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме
16. Доц. д-р Галина Огнянова Йолова "Правни науки" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме
15. Доц. д-р Андияна Йовчева Андреева "Правни науки" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме
14. Доц. д-р Денка Йорданова Златева "Стокознание" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме
13. Доц. д-р Тодор Парушев Тодоров "Философски науки" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме
12. Доц. д-р Николета Вангелова Михалева "Философски науки" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме
11. Доц. д-р Михал Стоянов "Икономика и управление на търговията" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме
10. Доц. д-р Донка Димитрова Желязкова "Икономика и управление на търговията" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме
9. Доц. д-р Кольо Цанев Несторов "Информатика" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме
8. Доц. д-р Събка Димитрова Пашова "Стокознание" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме
7. Доц. д-р Орлин Петков Тодоров "МИО" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме
6. Доц. д-р Юлиан Андреев Василев "Информатика" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме
5. Доц. д-р Павел Стоянов Петров "Информатика" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме
4. Доц. д-р Тодор Стоянов Стоянов "Математически науки" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме
3. Доц. д-р Илко Рашков Илиев "Физическо възпитание и спорт" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме
2.

Доц. д-р Росен Николаев Николаев

"Математически науки" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме
1.

Доц. д-р Силвия Георгиева Благоева

"Икономика и управление на индустрията" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме