Академична длъжност "Професор"

Име Катедра Жури, рецензии,
становища и резюмета
22. Проф. д-р Юлиан Андреев Василев  "Информатика" Научно жури, Рецензии, Становища, Резюмета
21. Проф. д-р Росен Николаев Николаев "Статистика и приложна математика" Научно жури, Рецензии, Становища, Резюмета
20. Проф. д-р Стоян Петков Маринов "Икономика и организация на туризма" Научно жури, Рецензии, Становища, Резюмета
19. Проф. д-р Маргарита Стефанова Йорданова "Правни науки"

Научно жури, Рецензии, Становища, Резюмета

18. Проф. д-р Цвета Йорданова Зафирова "Управление и администрация" Научно жури, Рецезнии, Становища, Резюмета
17. Проф. д-р Веселин Иванов Хаджиев "Статистика"

Научно жури, Рецезнии, Становища, Резюмета

16. Проф. д-р Владимир Стоянов Сълов "Информатика" Научно жури, Рецензии, Становища, Резюмета
15. Проф. д-р Евгени Петров Станимиров "Маркетинг" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюмета
14. Проф. д-р Румен Николаев Калчев "Икономика и управление на строителството" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюмета
13. Проф. д-р Надя Енчева Костова "Счетоводна отчетност" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюмета
12. Проф. д-р ист. н. Иван Динев Русев "Философски науки" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме
11. Проф. д-р Таня Дъбева Филипова "Икономика и организация на туризма" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме
10. Проф. д-р Стоян Андреев Стоянов "Икономика и управление на строителството" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме
9. Проф. д-р Данчо Янков Данчев "Икономика и управление на търговията" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме
8. Проф. д-р Марин Найденов Нешков "Икономика и организация на туризма" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме
7. Проф. д-р Анастасия Райкова Станчева "Стопанско управление" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме
6. Проф. д-р Фаня Аспарухова Филипова "Счетоводна отчетност" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме
5. Проф. д-р Владимир Петров Владимиров "Обща икономическа теория" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме
4. Проф. д-р Стефан Минчев Вачков "Финанси" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме
3. Проф. д-р Константин Савов Калинков "Икономика и управление на строителството" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме
2.

Проф. д-р Пламен Благов Илиев

"Икономика и управление на строителството" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме
1.

Проф. д-р Зоя Костова Младенова

"Обща икономическа теория" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме