Международна научно-практическа конференция "Математиката като фундаментална и приложна наука", 16.10.2015 г.

Катедра "Приложна математика"
при
Икономически университет – Варна

Ви кани да вземете участие в

Международната научно-практическа конференция
"Математиката като фундаментална и приложна наука"
,

която ще се проведе на 16.10.2015 г.

45 год. Катедра "Приложна математика" - Икономически университет

http://conference.ue-varna.bg/math/

Плакат   Плакат