Център "Кариери и предприемачество"

UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ

Сертифициран по международната програма GCDF кариерен консултант подпомага кандидат-студенти, студенти и завършили ИУ-Варна при избор на специалност, професионална ориентация, изготвяне на самооценка, определяне на възможни алтернативи за бъдещо развитие, съставяне на документи за кандидатстване за работа, насоки за добро представяне на интервю и др.


КАРИЕРНО ИНФОРМИРАНЕ

Икономически университет – Варна има създадена електронна мрежа за сътрудничество с бизнеса - UEBN (University of Economics – Varna Business Network) - http://uebn.ue-varna.bg/

UEBN e  иновативна уеб-базираната платформа, която подпомага създаването и поддържането на устойчиво сътрудничество между университет и бизнес.

В платформата може да откриете информация за:

Работа / Стаж

Осъществените партньорства с работодатели подпомагат процесите по подбор на студентите и завършилите ИУ-Варна за стажантски позиции и работни места. Работодателите използват платформата и обявяват в нея свободните си позиции, както и търсят атрактивни профили на студенти и завършили, за да им предложат работа.


 


Събития

Регулярно в университета се организират разнообразни събития, които целят кариерното информиране на студентите. Ежегодните срещи с бизнеса скъсяват дистанцията и дават възможност на младите хора да научат повече за работодателите, тяхната дейност и възможностите за работа при тях.


 


Новини

Чрез UEBN всеки може да се информира за възможности, свързани с кариерно и личностно развитие, в т.ч. конкурси, стипендии, състезания, курсове, обучения и др.


 


Задължително професионалнопрактическо обучение

UEBN е уеб базираната платформа и чрез която студентите отчитат своя задължителен стаж в трети курс на своето обучение.

 Контакти:

Office ИУ-Варна
Център "Кариери и предприемачество", ет. 1
бул. Княз Борис I №77
гр. Варна, 9002
Website UEBN - Мрежа за сътрудничество с бизнеса: http://uebn.ue-varna.bg/bg/ Facebook https://www.facebook.com/UEBN.UEvarna/
Център "Кариери
и предприемачество"
Email cdcenter@ue-varna.bg Phone Mobile 052 804340 ; 0885 624460
Мрежа UEBN Email uebn@ue-varna.bg Mobile 0884 544651

Кариерен консултант

Ивелина Тодорова

Ивелина Тодорова
/сертифициран кариерен консултант/

 

Мобилен телефон Мобилен тел. 0882 164730

Email Email: ivelina.a.todorova@ue-varna.bg


Ръководител мрежа UEBN

доц. д-р Мария Станимирова

доц. д-р Мария Станимирова

Мобилен телефон Мобилен тел. 0882 164690

Email Email: maria_stanimirova@ue-varna.bg

Консултант мрежа UEBN

Елена Зарева

Елена Зарева

Мобилен телефон Мобилен тел. 0884 544651

Email Email: uebn@ue-varna.bg