Електронни списания и вестници

Периодични издания на латиница

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Периодични издания на кирилица

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Э

Ю

Я

Annual epidemiological report on communicable diseases in Europe

China-USA Business Review

Employment and Social Developments in Europe

Empretec Annual Report

EU Rural Review

Financial Stability Review

Global Journal of Business, Economics and Management : Current Issues

Industry 4.0 : International Scientific Journal

Innovations : International Scientific Journal

International Perspectives on Sexual and Reproductive Health

Information Technologies and Control

Living and Working in Europe : Eurofound Yearbook

Macroeconomic projections

Mathematical Modeling : International Scientific Journal

Mechanization in agriculture & Conserving of the resources : International Scientific Journal

The OLAF report

Panorama Magazine : Inforegio

Policy Review

Research EU : Focus Magazine

Research EU : Results Magazine

Rural Connections Magazine

Science. Business. Society. : International Scientific Journal

Serdica Journal of Computing

Social Agenda

UTMS Journal of Economics

WISU : Das Wirtschaftsstudium

World Bank Research Digest

World Economic Outlook

Периодични издания на кирилица

Банките в България

БДС Компас

Бизнес посоки

Бюлетин. Национален осигурителен институт

Геополитика & геостратегия

Европейска сметна палата : Специален доклад

Енергетика

ИДЕС

Икономика и компютърни науки

Икономически преглед

Информационен бюлетин. Българска народна банка

Околна среда за европейци : Списание на Главна дирекция "Околна среда"

Официален бюлетин. Патентно ведомство на Република България

Программные продукты и системы

РИСК : Ресурсы - Информация - Снабжение - Конкуренция

Управление и устойчиво развитие

Финанси