Отдел "Ректорат"


Сектор "Секретариат"

 Деловодство

Цветомира Маркова

Кабинет Кабинет: 209

Mobile Мобилен тел. 0882 164754

Email Email: rektorat@ue-varna.bg


 Технически сътрудници

Дарина Маркова

Кабинет Кабинет: 210

Mobile Мобилен тел. 0882 164825

Email Email: markova@ue-varna.bg

Кремена Славова

Кабинет Кабинет: 210


Email Email: techn.satrudnik@ue-varna.bg


 Архив

Дарина Маркова

Кабинет Кабинет: 210

Mobile Мобилен тел. 0882 164825

Email Email: markova@ue-varna.bg


Работно време на архива

Ден Час
Понеделник 09:00 - 10:00
Сряда 09:00 - 10:00
Петък 09:00 - 10:00Сектор "Връзки с обществеността"

Ръководител сектор

Елица Виденова

Office Кабинет: Културен център, Студентска улица

Mobile Мобилен тел. 0882 164609

Email Email: pr_expert@ue-varna.bg

 Информационен център

Telephone  Тел. 052 800890

Email Email: infocenter@ue-varna.bg

 Програмист, уеб сайтове

инж. Мариана Николова

Office Кабинет: 68

Mobile Мобилен тел. 0882 164814

Email Email: webmaster@ue-varna.bgСектор "Реклама"

Ръководител сектор

Милена Комитска

Office Кабинет: Културен център, Студентска улица

Mobile Мобилен тел. 0882 164656

Email Email: pr_office@ue-varna.bg