Сектор "Учебна дейност"

Сектор "Учебна дейност" изпълнява следните основни задачи:

  • Организация и контрол на учебния процес
  • Планиране и отчитане натовареността на преподавателите
  • Организация и провеждане на прием в ОКС "бакалавър"
  • Други (издателска дейност; изготвяне на статистически отчети и анализи; предоставяне на информация във връзка с акредитация на университета и др.).

Ръководител отдел

Мариана Петкова

Кабинет: 226

Тел. 052 830818Моб. тел. 0885 676079

Email: mppetkova@ue-varna.bg


Ръководител сектор

Соня Маринова

Кабинети: 219

Тел. 052 830819Моб. тел. 0882 164793

Email: sm@ue-varna.bg


 Инспектори

Мариета Христова

Кабинет: 219

Тел. 052 830819


Моб. тел. 0882 164526

Email: marieta_hristova@ue-varna.bg

 Експерт кандидатстудентски прием

Катерина Йосифова

Кабинет: 219

Моб. тел. 0882 164658

Email: priem@ue-varna.bg


Работно време
8:00 – 16:30
Почивки 10:15 – 10:30
12:00 – 12:30
14:30 – 14:45