ГРАФИК за протичане на държавната сесия на 31 януари (сряда) 2018 г.

ГРАФИК

за протичане на държавната сесия на 31  януари (сряда)  2018  г.

за бакалаври и магистри "Аграрен бизнес"

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОМПЛЕКСНИЯ ИЗПИТ

            Комплексният изпит ще се проведе на 31 януари 2018 г. (сряда)  от 10.00 ч. в зала 58 в тестовия център.  

Списък на бакалаврите от спец. "АБ", които се явяват на теста

100846

2729

Александър Драгомиров Драганов

101683

2954

ЖИВКО РАДОСТИНОВ НЕДЕВ

Списък на магистрите  от спец. "АБ", които се явяват на теста

1.

110945

14632

Валентин Красимиров Иванов

            Моля, студентите да бъдат в 9.50 в 58-та зала.

                        При нужда от допълнителни уточнения - 0882 164 783 - г-жа Кирова

           

            На всички студенти катедра "Аграрен бизнес" желае успех.

за бакалаври и магистри "Аграрен бизнес"

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОМПЛЕКСНИЯ ИЗПИТ

            Комплексният изпит ще се проведе на 31 януари 2018 г. (сряда)  от 10.00 ч. в зала 58 в тестовия център.  

Списък на бакалаврите от спец. "АБ", които се явяват на теста

100846

2729

Александър Драгомиров Драганов

101683

2954

ЖИВКО РАДОСТИНОВ НЕДЕВ

Списък на магистрите  от спец. "АБ", които се явяват на теста

1.

110945

14632

Валентин Красимиров Иванов

            Моля, студентите да бъдат в 9.50 в 58-та зала.

                        При нужда от допълнителни уточнения - 0882 164 783 - г-жа Кирова

           

            На всички студенти катедра "Аграрен бизнес" желае успех.