Разписание на учебни занятия за студенти, летен семестър на уч. 2015/2016 г.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Р  А  З  П  И  С А  Н  И  Е

за занятията на студентите за летния семестър

на учебната 2015/2016 година – 14.03.2016 г. - 20.05.2016 г.   

№ по ред

Учебна дисциплина

Преподавател

Ден (дата)

Час

Аудитория

1

2

3

4

5

6

А. СПЕЦИАЛНОСТИ

 "Журналистика"

ІІI курс

1.

ТВ процес и ТВ жанрове и форми

Уточнява се

2.

Радиожурналистика

Уточнява се

3.

Учебна практика

Уточнява се

"Бизнес комуникации и PR"

І курс

1.

Мениджмънт на продажбите

Доц. д-р Елена Георгиева

Понеделник

17:00

2-116

2.

Връзки с обществеността и медийни комуникации

Доц. д-р Владимир Досев

четвъртък

17:15

Н-101

Програми за краткосрочно обучение

Email: lifelonglearning@ue-varna.bg, Мобилен тел. 0882 164 859,