Дати за неположени изпити от предходни години

КАТЕДРА “ИНФОРМАТИКА”

Дати за неположени изпити

Преподавател

Каб./Зала

Дата за изпит

Час

Проф. д-р В. СЪЛОВ

50

21.03.2019

10:15

11.04.2019

Проф. д-р А. ЕСКЕНАЗИ

223

13.03.2019

14:00

10.04.2019

Доц. д-р П. ПЕТРОВ

443

05.03.2019

13:00

23.04.2019

Доц. д-р С. ПАРУШЕВА

318-в

06.03.2019

13:30

10.04.2019

Доц. д-р Т. АТАНАСОВА

212

20.03.2019

11:00

17.04.2019

Доц. д-р Ю. ВАСИЛЕВ

50

08.03.2019

08:00

05.04.2019

Доц. д-р С. СЪЛОВА

313-в

11.03.2019

08:30

08.04.2019

Гл. ас. д-р И. КУЮМДЖИЕВ

510

06.03.2019

14:00

03.04.2019

Гл. ас. д-р Л. ТОДОРАНОВА

430

12.03.2019

09:00

16.04.2019

Гл. ас. д-р Б. ПЕНЧЕВ

430

06.03.2019

10:45

24.04.2019

Гл. ас. д-р Я. АЛЕКСАНДРОВА

50

12.03.2019

07:30

09.04.2019

Гл. ас. д-р Р. НАЧЕВА

по дисц. Операционни системи и дисц. Операционни системи UNIX

518

20.03.2019

13:30

10.04.2019

Гл. ас. д-р С. СТОЕВ

416

14.03.2019

11:00

11.04.2019

Ас. д-р М. РАДЕВ

53

12.03.2019

13:00

02.04.2019