Възможности за публикуване

Възможности за публикуване:

Списък на издания, индексирани в SCOPUS (Икономика и иконометрия)

Списък на издания, индексирани в SCOPUS (Икономика, иконометрия и финанси (разни)

Списък на издания, индексирани в SCOPUS (Счетоводство)

Списък на издания, индексирани в SCOPUS (Екология)

Списък на издания, индексирани в SCOPUS (Право)
Списък на издания, индексирани в SCOPUS (Туризъм)

Списък на издания, индексирани в SCOPUS (Науки за спорта)

***