Контролен съвет

Председател

Academics University of Economics - Varna  Доц. д-р Надежда Иванова Попова


Зам.-председател

Доц. д-р Светлана Илиева Герчева


Членове

  1. Доц. д-р Михал Стоянов
  2. Доц. д-р Тодор Райчев
  3. Весела Стоянова Комитова - 3 курс, спец. "Финанси"