Учебници, справочници, помагала и книги 

Справочник за кандидат-студенти Прием в ОКС магистър Справочник за учебната 2018/2019 година Примерни тестове за конкурсен изпит по география на България Примерни тестове за конкурсен изпит по български език и литература Примерни тестове за конкурсен изпит по Математика
Справочник
за
кандидат-студенти
Прием
в ОКС "магистър"
Справочник
за учебната 2018/2019
година
Примерни тестове
за конкурсен изпит
по География
на България
Примерни тестове
за конкурсен изпит
по Български език
и литература
Примерни тестове
за конкурсен изпит
по Математика

Ръководство за подготовка за национално състезание по информатика Ценообразуване в строителството Счетоводството - едно образование с много възможности Сборник есета Сървърно програмиране
Ръководство за подготовка за национално състезание по информатика Ценообразуване в строителството Счетоводството - едно образование с много възможности
Сборник есета
Сървърно програмиране
Интернет технологии Икономикс Управление на публичния сектор Бранд мениджмънт
Интернет технологии Икономикс Управление на публичния сектор Бранд мениджмънт
Principles of low Маркетинг в туризма Основи на информационите системи Финансов анализ Сборник от задачи и тестове
Principles of low
(tasks, cases, tests)
Маркетинг в туризма Основи на информационите системи Финансов анализ
Сборник от задачи
и тестове
Въведение във финансите Хотелиерство Обектноориентирано програмиране Управление на човешките ресурси
Въведение във финансите Хотелиерство Обектноориентирано
програмиране
Управление
на човешките ресурси
Стратегическо управление Транспортна логистика Маркетинг Финансовата наука в ИУ-Варна - борба с превратностите на времето
Стратегическо управление Транспортна логистика Маркетинг Финансовата наука в ИУ-Варна - борба с превратностите на времето
Финансовата наука - между догмите и реалността Управление на инвестиционния процес Осигурителни системи и фондове

Международен мениджмънт
Финансовата наука - между догмите и реалността Управление на инвестиционния процес Осигурителни системи
и фондове
Международен мениджмънт
Информатика Изследване на операциите Стокознание на текстилните и обувните стоки Конкуренция и конкурентособност
Информатика Изследване на операциите
Ръководство
Стокознание на текстилните и обувните стоки
Ръководство за лабораторни упражнения
Конкуренция и конкурентособност
Финансовата наука - между догмите и реалността Финансовата наука в ИУ-Варна - борба с превратностите на времето Геополитика и геостратегия на туризма Мениджмънт в аграрния бизнес
Финансовата наука - между догмите и реалността Финансовата наука в ИУ-Варна - борба с превратностите на времето Геополитика и
геостратегия на туризма
Мениджмънт в аграрния бизнес
Екскурзоводство Организация на бизнес консултантската дейност Маркетингови проучвания в агробизнеса The Language of Microeconomics and Macroeconomics
Екскурзоводство Организация на бизнес
консултантската дейност
Маркетингови проучвания
в агробизнеса
The Language of Microeconomics and Macroeconomics
Алгебра - ръководство Русский язык Управление на корпоративната интелектуална собственост Урбанистика
Алгебра - ръководство Русский язык
Второй иностранный язык
для специальностей „Менеджмент туризма” и „Менеджмент досуга”
Управление на корпоративната интелектуална собственост Урбанистика