Банкови сметки

Банкови сметки

От 2 април 2018 г. обслужващата банка
на Икономически университет - Варна е ДСК ЕАД.
Всички разплащания ще се осъществяват по следните
банкови сметки в лева и евро:

Таксите за обучение в докторантура се заплащат по следните банкови сметки:

СМЕТКА В BGN СМЕТКА В EUR

ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет - Варна
Основание: Такса обучение
/имена; докт. програма/

ДСК ЕАД
IBAN: BG95STSA93003429276240
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет - Варна
Основание: Такса обучение
/имена; докт. програма/