Сектор "Управление на проекти"

      Здравейте и добре дошли на страницата на сектор "Управление на проекти" при Икономически университет - Варна,

     Секторът е създаден на 11 юли 2011г., с основна цел търсене на възможности за развитие и модернизация на образованието в университета чрез изпълнението на проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове и други финансиращи програми.

      Експертите от сектор "Управление на проекти" подпомагат екипите през цялостния процес на разработване на проектните предложения. Всички проекти на ИУ - Варна имат  за цел да повишат качеството и капацитета на образователните програми и научно - изследователските проекти, подобряването на университетската материална база както и подобряването на информационната и комуникационна среда.