Списание "Финансов навигатор"

Представяне на списание „Финансов навигатор”

Обща информация:
Списанието "Финансов навигатор" е официално издание на Центъра за финансови изследвания и развитие към ИУ-Варна. То има за цел да насърчава развитието на студентите в областта на финансовата наука и практика, като представя резултатите от техните изследвания и прояви. Списанието се издава два пъти в годината (през месец май и ноември), като включените в него статии се публикуват на български език. Броевете му съществува само в онлайн версия и се разпространяват безплатно.

Основни рубрики:
1) Изследвания;
2) Мнения (коментари, интервюта, анкети и др.);
3) Проекти (конкурси, международен обмен, европейски проекти и др.);
4) Изяви (дебати, семинари, конференции и др.).

Издателски екип:
1) Главен редактор: доц. д-р Стоян Киров 
2) Редакционен съвет: проф. д-р Стефан Вачков, доц. д-р Любомир Георгиев, доц. д-р Димитър Рафаилов, доц. д-р Светлана Герчева, гл. ас. д-р Атанас Камеларов, гл. ас. д-р Недялко Вълканов.

За контакти:
Предложения за публикуване на материали и коментари по съдържанието на списанието може да отправяте към главния редактор на адрес: kirov@ue-varna.bg