Карта на библиотеката в сайта

Карта на сайта на университетската библиотека към ИУ - Варна

1. За Библиотеката
    1.1. Правила за дейността на УБ
    1.2. Работно време
    1.3. Пътеводител на УБ
        1.3.1. Обслужване на читателите
               Регистрация
               Заемане
               Читалня
        1.3.2. Основни понятия и елементи на библиографското описание
        1.3.3. Традиционни каталози и картотеки
        1.3.4. Класификационни схеми
              Класификация в системите JEL и Econlit
              Универсалната десетична класификация (УДК)
        1.3.5. Помощ
              Електронен каталог. Тьрсене в каталога
              Правила и примери за цитиране на литература

    1.4. Каталог на периодичните издания - 2014

    1.5. Контакти

2. За читателите
    2.1. Електронен каталог
    2.2. Какво дължа?
    2.3. Обединен каталог на академичните библиотеки - НАБИС
    2.4. Виртуална библиотека  - България

    2.5. Актуално

3. Ресурси
    3.1. Електронни бази
    3.2. Електронни списания
    3.3. Нови книги
    3.4. Полезни врьзки
    3.5. Европейски документационен центьр