Работно време

През учебните семестри и редовните изпитни сесии

Заемна служба

Читалня

От понеделник до петък

8:00 - 16:30

(обедна почивка от 12:00–12:30)

8:00 - 20:00

Събота

10:00 - 14:00

10:00 - 14:00

Всеки последен петък на месеца от 8 до 12:30 - САНИТАРЕН ПОЛУДЕН (Заемна служба и Читалня не работят с читатели).

В периодите, извън редовни учебни занятия и сесии:

От понеделник до петък

8:00 - 16:30

(обедна почивка от 12:00–12:30)

8:00 - 16:30