Контакти

РЪКОВОДИТЕЛ

Росица Заркова
моб. тел. 088 216 4848
E-mail: zarkova@ue-varna.bg

СЕКТОРИ НА БИБЛИОТЕКАТА


ОБСЛУЖВАНЕ И КНИЖНИ ФОНДОВЕ

Завеждащ сектор: Борислава Досева
тел.: 088 664 6008, 052 830 810

Читалня: 088 564 8060 , 052 830 811


E-mail: zaemna@ue-varna.bg
 

Основна Дейност:

Обслужва читателите на библиотеката в заемна служба и читалня. Регистрира новите читатели като им издава читателски карти за ползване на библиотеката. Изпълнява заявки за читалнята, когато библиотечните документи се ползват само там. Дава информация на читателите по интересуващите ги теми и им помага при ползване на ресурсите на библиотеката. Поддържа и контролира опазването на фонда на библиотеката.


ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФСКИ

Завеждащ сектор: Елисавета Маринова
тел.: 088 216 4646
E-mail: library@ue-varna.bg
 

Основна Дейност:

Отговаря за информационното обслужване на читателите, като изготвя тематични библиографски, информационни и фактографски справки. Поддържа базата данни „Статии“ в електронния каталог на библиотеката. Осъществява междубиблиотечно книгозаемане в страната (с-но чл.11, ал.9 от Правилата за дейността на библиотеката при ИУ - Варна). Провежда групови и индивидуални обучения за ползване на ресурсите и услугите на библиотеката чрез информационни материали и образователни сесии. Осигурява електронни ресурси в научните области, преподавани в университета.


КОМПЛЕКТУВАНЕ, ОБРАБОТКА И КАТАЛОЗИ

Завеждащ сектор: Милена Ковачева
тел.: 088 216 4522
E-mail: obrabotka@ue-varna.bg
 

Основна Дейност:

Комплектува, систематизира и обработва българска и чуждестранна литература, съобразно нуждите на учебния и научноизследователския процес, като я отразява в традиционните и електронния каталози. Поддържа научен архив (база „Библиографии” в електронния каталог на библиотеката) от публикации на преподавателите в университета.


ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

Завеждащ сектор: Светлана Димова
тел.: 088 216 4522
E-mail: periodika@ue-varna.bg
 

Основна Дейност:

Набавя периодични издания чрез покупка, обмен и дар, обработва ги и ги отразява в системата от каталози. Издава Каталог на получаваните в библиотеката периодични издания. Подпомага поддържането на фондовете с периодични издания и обслужването на читателите с тях.


ДИГИТАЛИЗАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Завеждащ сектор: д-р Стефка Петрова
тел.: 088 216 4555
E-mail: digi.center@ue-varna.bg
 

Основна Дейност:

Извършва дигитализация на документални източници от фонда на библиотеката, тяхната обработка, съхранение и предоставяне за ползване чрез електронния каталог на библиотеката.