Синдикат на работещите в ИУ-Варна

Страницата има за цел, членовете на Синдиката на работещите в ИУ-Варна да бъдат своевременно  информирани за дейности и промени, свързани с трудовоправните отношения, условията на труд, социално-битовите и други мероприятия в живота на колектива.

Нашата мисия

Ролята на синдикатa е да отстоява правата на своите членове в трудовите отношения с работодателя, да съдейства за спазването на трудовото и социално законодателство и за осигуряване на добри условия на труд, да защитава интересите на персонала и да посредничи при уреждане на възникнали спорове.

Информация за контакти

Уважаеми колеги, разчитаме на вашето активно участие, отношение и връзка с нас. По всички въпроси, проблеми и предложения, които се отнасят до дейността на синдиката, търсете връзка с председателя или членовете на синдикалния съвет.


Синдикален съвет

Председател

гл. ас. д-р Радмил Николов

Кабинет Кабинет: С - 11

Мобилен телефон Мобилен тел. 0882 164606

Email Email: radmil.nikolov@ue-varna.bg


Зам.-председател

гл. ас. д-р Живка Матеева

Кабинет Кабинет: 509


Email Email: jivkamateeva@ue-varna.bg


Секретар

гл. ас. д-р Радка Иванова

Кабинет Кабинет: 505

Мобилен телефон Мобилен тел. 0882 164612

Email Email: r.ivanova@ue-varna.bg


Касиер

Галя Вълчанова

Кабинет Кабинет: 502

Тел. 052 830 810 ; 052 830 811

Email Email: zaemna@ue-varna.bg


Членове

  1. гл. ас. д-р Дамян Киречев
  2. ас. Бончо Митев
  3. ас. Стефан Генов
  4. Полина Баева
  5. Мариана Николова


Контакти:

Икономически университет – Варна
Синдикат на работещите в ИУ - Варна
Център за елетронно обучение
бул. Княз Борис I №77
гр. Варна, 9002

Email: sindikat@ue-varna.bg