Учебно разписание на студентиВ таблицата за учебно разписание, в колона Седмица цифрите 1 и 2 имат следните означения:
- с цифра 1 се означава нечетна учебна седмица
- с цифра 2 се означава четна учебна седмица
Първа (нечетна) седмица е седмицата, в която се открива учебната година.

Обединени административни групи за учебната 2019/2020 г.

Курс Специалност  Стара група Нова група
3 Маркетинг 36 35
4 Стокознание и митническа дейност 22 21
Международен бизнес 47 46
Мениждмънт 39 38
Курс
Група
Ден
Обучение