доц. д-р Тодор Райчев


Поща t_raychev@ue-varna.bg
Кабинет 227
Консултации Кабинет: 227, Вторник, 14:00-16:00
Автобиография (CV) CV-BG Todor Raychev_1.1_.pdf

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
Логистика в строителството Курс 4 Редовно обучение Специалност СБП
Търгове и конкурси в строит. Курс 4 Редовно обучение Специалност СБП
Устойч. развитие на градовете Курс 4 Редовно обучение Специалност НИИ