гл. ас. д-р Петър Петров


Поща p.k.petrov@ue-varna.bg
Кабинет 408
Интернет Страница http://www.marketing-forge.com/
Автобиография (CV) CV-ENpkp_new_.pdf

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
Фирмена култура Курс 4 Редовно обучение Специалност МЕНИДЖ.
Упр.на човешк.рес.в публ.сект. Курс 3 Редовно обучение Специалност ПА
Упр.на човешк.рес.в публ.сект. Курс 3 Редовно обучение Специалност СА
Междунар.упр.на чов.рес.и кач. Курс 3 Редовно обучение Специалност МБ-А.ЕЗ