х. ас. д-р Магдалена Парчева


Поща m.parcheva@ue-varna.bg

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност