гл. ас. д-р Силвия Димитрова


Поща silvia_dimitrova@ue-varna.bg
Кабинет 505
Консултации Кабинет: 505, Вторник, 14:15-16:15
Консултации Кабинет: 505, Сряда, 10:30-12:30
Автобиография (CV) CV_S_Dimitrova_.pdf

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
Евр.полит.и институц.с-а на ес Курс 4 Редовно обучение Специалност ПА
Етич.станд.в евр.публ.институц Курс 3 Редовно обучение Специалност ПА
Етич.станд.в евр.публ.институц Курс 3 Редовно обучение Специалност СА