доц. д-р Димитър Рафаилов


Поща d.rafailov@ue-varna.bg
Телефон -
Кабинет 517
Консултации Кабинет: 517, Сряда, 16:15-18:15
Интернет Страница http://finance-varna.com/
Автобиография (CV) CV_Rafailov_bg_.pdf

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
Финанси на предприятието Курс 3 Редовно обучение Специалност СО
Въведение във финансите Курс 2 Редовно обучение Специалност ИБП
Въведение във финансите Курс 2 Редовно обучение Специалност ФИНАНСИ
Въведение във финансите Курс 2 Редовно обучение Специалност З.И ОС.
Въведение във финансите Курс 2 Редовно обучение Специалност БИС
Въведение във финансите Курс 2 Редовно обучение Специалност ЛОГИСТ.
Икон.на застрахов. предприятие Курс 3 Редовно обучение Специалност З.И ОС.