доц. д-р Стоян Киров


Поща kirov@ue-varna.bg
Кабинет 532
Дейности Моля, заявете предварително по e-mail желанието си да присъствате на консултации.
Интернет Страница http://finance-varna.com
Автобиография (CV) Автобиография_.pdf

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
Въведение във финансите Курс 2 Редовно обучение Специалност ИБП
Въведение във финансите Курс 2 Редовно обучение Специалност ФИНАНСИ
Въведение във финансите Курс 2 Редовно обучение Специалност З.И ОС.
Въведение във финансите Курс 2 Редовно обучение Специалност БИС
Въведение във финансите Курс 2 Редовно обучение Специалност ЛОГИСТ.
Морско и карго застраховане Курс 4 Редовно обучение Специалност ФИНАНСИ
Морско и карго застраховане Курс 4 Редовно обучение Специалност З.И ОС.
Икон.на застрахов. предприятие Курс 3 Редовно обучение Специалност З.И ОС.