доц. д-р Данчо Петров


Поща dpetrov@ue-varna.bg
Кабинет 515
Автобиография (CV) CVPetrov_.pdf

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
Банкови сделки Курс 5 Задочно обучение Специалност БМ-СПНУ
Банкови сделки Курс 6 Задочно обучение Специалност БМ-ДНДО
Управление на банк.персонал Курс 5 Задочно обучение Специалност БМ
Управление на банк.персонал Курс 5 Задочно обучение Специалност БМ-СПНУ
Управление на банк.персонал Курс 6 Задочно обучение Специалност БМ-ДНДО
Корпоративни финанси Курс 4 Редовно обучение Специалност МБ-А.ЕЗ
Въведение във финансите Курс 2 Редовно обучение Специалност БИЗН.ИК
Въведение във финансите Курс 2 Редовно обучение Специалност МЕНИДЖ.
Въведение във финансите Курс 2 Редовно обучение Специалност НИИ
Въведение във финансите Курс 2 Редовно обучение Специалност ПИМ
Въведение във финансите Курс 5 Задочно обучение Специалност СК-СПН
Въведение във финансите Курс 5 Задочно обучение Специалност МТБ-СПН
Въведение във финансите Курс 5 Задочно обучение Специалност СК-ДНДО
Въведение във финансите Курс 5 Задочно обучение Специалност МТБ-ДНДО