Стопански факултет

Специалност Строителен бизнес и предприемачество, ОКС "бакалавър"

катедра "Икономика и управление на строителството"

Специалност Недвижими имоти и инвестиции, ОКС "бакалавър"

катедра "Икономика и управление на строителството"

Специалност Предприемачество и инвестиционен мениджмънт, ОКС "бакалавър"

катедра "Икономика и управление на строителството"

Специалност Бизнес икономика, ОКС "бакалавър"

катедра "Икономика и управление на строителството"

Специалност Индустриален бизнес и предприемачество, ОКС "бакалавър"

катедра "Индустриален бизнес"

Специалност Логистика, ОКС "бакалавър"

катедра "Индустриален бизнес"

Специалност Business and Management (с преподаване на англ. език), ОКС "бакалавър" Специалност Икономика и търговия, ОКС "бакалавър"

катедра "Икономика и управление на търговията"

Специалност Стокознание и митническа дейност, ОКС "бакалавър"

катедра "Стокознание"

Специалност Аграрен бизнес, ОКС "бакалавър"

катедра "Аграрна икономика"

Специалност Екоикономика, ОКС "бакалавър"

катедра "Аграрна икономика"

Специалност Строително предприемачество, ОКС "магистър"

катедра "Икономика и управление на строителството"

Специалност Недвижими имоти и инвестиции, ОКС "магистър"

катедра "Икономика и управление на строителството"

Специалност Бизнес икономика, ОКС "магистър"

катедра "Икономика и управление на строителството"

Специалност Управление на проекти, ОКС "магистър"

катедра "Икономика и управление на строителството"

Специалност Корпоративен бизнес и управление, ОКС "магистър"

катедра "Индустриален бизнес"

Специалност Логистичен мениджмънт, ОКС "магистър"

катедра "Индустриален бизнес"

Специалност Глобален търговски бизнес, ОКС "магистър"

катедра "Икономика и управление на търговията"

Специалност Качество и експертиза на стоките, ОКС "магистър"

катедра "Стокознание"

Специалност Аграрен бизнес, ОКС "магистър"

катедра "Аграрна икономика"

Специалност Бизнес консултиране, ОКС "магистър"

катедра "Аграрна икономика"