Връзки с практиката

На 13.11.2014 г. беше сключен договор за партньорство между Икономически университет – Варна и катедра "Маркетинг" от една страна и "Ексто Мениджмънт"  от друга.

Договорът можете да видите тук.


На 12.05.2015 г. беше сключен договор за партньорство между Икономически университет - Варна и катедра "Маркетинг" от една страна и "А енд В инс" ООД от друга.

Договорът можете да видите тук.