Партньори

На 29.06.2012 г., по време на провеждането на Третата международна конференция "Маркетингът – реалност и проекции в бъдещето" по случай 15 години от създаването на катедра "Маркетинг", бе сключен меморандум за сътрудничество между катедра "Маркетинг" при Стопанска академия "Димитър А. Ценов" – Свищов, катедра "Маркетинг" при Икономически университет – Варна и катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" при Университета за национално и световно стопанство – София. Меморандумът можете да видите тук.

Договор за сътрудничество с Първа езикова гимназия - гр. Варна, сключен на 10.03.2015 г.

Договор за сътрудничество с Национална търговска гимназия - гр. Пловдив, сключен на 12.05.2015 г.

Договор за сътрудничество с Езикова гимназия "Иван Вазов" - гр. Пловдив, сключен на 12.05.2015г.

Договор за сътрудничество с Професионална гимназия по икономика "Иван Илиев" - гр. Благоевград, сключен на 02.06.2015г.

Договор за сътрудничество с "411 MАРКЕТИНГ" ЕООД, сключен на 24.07.2015г.

Договор за сътрудничество със Средно общообразователно училище "Христо Ботев" Девин, сключен на 09.12.2015 г.