Публичен мениджмънт и административна власт, ОКС "магистър"

Обучението в специалност "Публична администрация / Публичен мениджмънт и административна власт, ОКС "магистър"" формира знания  относно ролята и системите, чрез които публичната администрация влияе върху  процесите в съвременното общество. Успоредно с общото учение за държавността, се придобиват знания и умения за упражняването на държавната власт, управлението на различните териториални системи, административното обслужване, работата в социалния сектор и управлението на публични институции.
Завършилите специалност "Публична администрация / Публичен мениджмънт и административна власт, ОКС "магистър"" получават възможност за широка професионална реализация – висши административни органи, министерства и ведомства, областни и общински администрации, в сферата на образованието, здравеопазването, социалните дейности, в контролни и бюджетни организации, в национални и регионални агенции, национални и международни публични структури.
Информация Виж повече