Международен бизнес, ОКС "магистър"

Обучението в специалност „Международен бизнес“ формира знания и умения за извършване на дейности в областта на европейската интеграция, международния бизнес, иновативния мениджмънт и международните финанси и др.

Магистърската програма по „Международен бизнес“ е предназначена е за бакалаври – икономисти, които търсят реализация във висшия мениджмънт на международните икономически отношения, конкретно в областта на външната търговия, международната банкова дейност, международния транспорт и спедиторска дейност, международните институции и др. Студентите - магистри намират успешна реализация на пазара на труда у нас и в чужбина. Те са предпочитани от фирмите заради многоезиковата им грамотност (владеят най-малко два западни езика), придобити икономически знания, компютърни умения, способности за делово общуване. Желани са от организациите с външноикономическа ориентация на бизнеса, от филиали на международни фирми, опериращи на територията на България и др.