Маркетинг, ОКС "бакалавър"

Какво се изучава?

Специалистите по маркетинг са хората, които се занимават с: откриване и обслужване на фирмените клиенти, разработване и модифициране на продукти, които трябва да задоволяват в максимална степен нуждите и желанията на клиентите; препоръчват кои са най-подходящите цени; къде е най-добре да се продават фирмените продукти; кои са верните комуникации (реклами, търговски промоции, лични продажби и събития от обхвата на връзките с обществеността); разработват маркетингови стратегии, за да се постигне най-голям успех. Специалистите по маркетинг са хората, които имат ангажиментите да наблюдават как се променя средата, в която работи компанията и какви са последствията от тези промени. Те могат да подпомагат управляващите една компания при изграждането на фирмената й култура и цялостният й облик.

Специални дисциплини:

 • Маркетинг;
 • Маркетингови изследвания;
 • Управление на дистрибуцията;
 • Потребителско поведение;
 • Маркетингови анализи;
 • Продуктов мениджмънт;
 • Маркетингова етика;
 • Маркетингови комуникации;
 • Ценови практики и решения;
 • Търговска марка и бранд мениджмънт;
 • Технология на рекламата;
 • Маркетингов мениджмънт;
 • Интерактивен маркетинг;
 • Международен маркетинг;
 • Маркетинг на услугите.

Завършилите получават диплом за бакалавър по икономика, специалност "Маркетинг".

Какво може да се работи след завършване?

Специалистите, завършили тази образователно-квалификационна степен, могат да се реализират във фирмите като функционални специалисти и мениджъри в сферата на публичните (държавна администрация, здравеопазване, образование и др.) и бизнес организации. Тези длъжности са свързани с цялостната маркетингова дейност на фирмите и организациите - категориите длъжности са:

 • маркетинг мениджър;
 • ръководител / мениджър отдел;
 • мениджър проучване на пазари;
 • мениджър покупки/продажби;
 • ръководител отдел маркетинг;
 • специалист, продажби;
 • специалист, маркетинг и реклама
 • рекламен агент;
 • ръководители в търговията на едро и дребно;
 • персонал, информиращ клиенти;
 • супервайзър, магазин;
 • търговски представител;
 • продавач – консултант и др.

Кои са преподавателите в тази специалност?

Звеното, което ръководи обучението по специалността, е катедра "Маркетинг". В нея работят утвърдени в научните, преподавателските и консултантските среди кадри.

Ръководител  катедра – проф. д-р Евгени Станимиров


Преподаватели

доц. д-р Бистра Василева ас. д-р Дарина Павлова
доц. д-р Евгения Тонкова ас. Виктория Станчева
доц. д-р Мария Кехайова-Стойчева ас. Мария Георгиева
гл. ас. д-р Боряна Грънчарова ас. Пламена Паламарова
гл. ас. д-р Свилен Иванов ас. Биляна Миткова
гл. ас. д-р Владимир Жечев х. проф. дин Юлия Узунова
гл. ас. д-р Ваня Кралева х. доц. д-р Елена Георгиева


Колко студенти се обучават в специалността в момента?

Към настоящия момент в специалността се обучават приблизително 652 студенти:

 • 184 в първи курс;
 • 190 във втори курс;
 • 146 в трети курс;
 • 132 в четвърти курс.

Максималният бал за кандидатстване в тази специалност е 24.

Предмети, по които можете да положите тест, за да кандидатствате за тази специалност:

- Математика
- География на България
- Български език и литература