Контакти

Инспектор учебна дейност

Наталия Димитрова

Кабинет Кабинет: Н-107
Mobile Мобилен тел. 0882 164762

Email Email: kat_ai@ue-varna.bg

Работно време
08:00 – 16:30
Почивки: 10:15 – 10:30
12:00 – 12:30
14:30 – 14:45


Контакти:

Икономически университет – Варна
бул. Княз Борис I №77
гр. Варна, 9002

Официален сайт: https://old.ue-varna.bg/