Връзки с практиката

ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


ОБЩИНА КАВАРНА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ДОБРИЧ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" -  ВАРНА МРРБ ТД ВАРНА
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО - ВАРНА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО - ДОБРИЧ РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - ВАРНА РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - ДОБРИЧ
НЕСТОПАНСКИ И БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ


ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА СДРУЖЕНИЕ "ФОРУМ ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО" АСОЦИАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ МИРГ БЯЛА - ДОЛНИ ЧИФЛИК - АВРЕН
МИГ ДЕВНЯ - АКСАКОВО МИГ ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ МИГ ТРОЯН - АПРИЛЦИ МИГ ДОБРИЧКА
МИГ ТРАКИЙСКО - РОДОПСКА ЯКА МИРГ ШАБЛА - КАВАРНА - БАЛЧИК МИРГ ГЛАВИНИЦА - ТУТРАКАН - СЛИВО ПОЛЕ МИРГ "ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ"
БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ


АГРОНОМ ООД КВС АГРО БЪЛГАРИЯ КОСАД СЕМАНС БЪЛГАРИЯ МЕТАЛАГРО АД
ВИНАРСКА ИЗБА "ВАРНА" АГРОСПЕКТЪР ООД БГ АГРО АД ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "ГУРКОВО"
АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД ЕТ "РЕНЕСАНС - КПДТ - Кирил Жендов" "Кива БЦС Eкo гаранти ЕООД" - България ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "СОКОЛ"
"ДИМ 62" ООД ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "ПОБЕДА" "ЗЪРНЕНИ ХРАНИ - СИЛИСТРА" АД АГРОПОЛИХИМ АД
"БАРД 90" ЕООД БИО ГРАДИНА "ТУИНС" ЧЕРНОМОРСКИ ЕНЕРГИЕН КЛЪСТЕР