ПартньориУНИВЕРСИТЕТИ И ИНСТИТУТИ УЧИЛИЩА
Университет за национално и световно стопанство, гр. София, Бизнес факултет, катедра "Икономика на природните ресурси" Професионална земеделска гимназия "Кл. А. Тимирязев, гр. Каварна (договор за сътрудничество с гимназията може да видите тук)
Стопанска академия "Д. А. Ценов", гр.Свищов, Факултет "Производствен и търговски бизнес", катедра "Аграрна икономика"     Професионална гимназия по аграрно стопанство, гр. Добрич (договор за сътрудничество с гимназията може да видите тук)
  Тракийски университет, гр. Стара Загора, Стопански факултет, катедра "Мениджмънт" Средно общообразователно училище "Стефан Караджа", гр. Каварна (договор за сътрудничество с училището може да видите тук)
Аграрен университет, гр. Пловдив, Факултет "Икономика", катедра "Икономика" Средно общообразователно училище "Васил Левски", гр. Долни чифлик (договор за сътрудничество с училището може да видите тук)
Лесотехнически университет, гр. София, Факултет "Стопанско управление", катедра "Управление на ресурсите и природоползването" Професионална гимназия по икономика, гр. Шумен (договор за сътрудничество с гимназията може да видите тук)
Русенски университет "Ангел Кънчев", гр. Русе, факултет "Бизнес и мениджмънт", катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии, гр. Ямбол (договор за сътрудничество с гимназията може да видите тук)
Добруджански земеделски институт, гр. Генерал Тошево, сектор "Наука" Природоматематическа гимназия "Проф. Емануил Иванов", гр. Кюстендил (договор за сътрудничество с гимназията може да видите тук)
Институт за икономически изследвания при БАН, гр. София, сектор "Регионална и секторна икономика" Общински детски комплекс, гр. Варна (договор за сътрудничество може да видите тук)