Ръководство

Ръководител катедра

Доц. д-р Мария Станимирова Доц. д-р Мария Станимирова

Кабинет Кабинет: 311
Мобилен телефон Мобилен тел. 0882164690


Електронна поща Email: maria_stanimirova@ue-varna.bg


Заместник-ръководител катедра

Гл. ас. д-р Дамян Киречев Гл. ас. д-р Дамян Киречев

Кабинет Кабинет: 423Мобилен телефон Мобилен тел. 0899 825519

Електронна поща Email: dkirechev@ue-varna.bg