Ръководство

Ръководител катедра

Доц. д-р Виолета Янева Димитрова Доц. д-р Виолета Янева Димитрова

Кабинет Кабинет: 307Мобилен телефон Мобилен тел. 0884 699227

Електронна поща Email: violeta_dimitrova@ue-varna.bg


Заместник-ръководител катедра

Доц. д-р Михал Стоянов Доц. д-р Михал Стоянов

Кабинет Кабинет: 317 A
Електронна поща Email: michal.stojanov@ue-varna.bg