Партньори

Партньори

Връзки с практиката

Добри практики на сътрудничество се развиват съвместно с Българска стопанска камара – Варна, Търговско-индустриална камара, Асоциация на индустриалния капитал в България. Съвместно с партньорите се провеждат обучения, с активното участие на членовете на катедрата, в различни направления.

  • Пристанище Варна ЕАД и др.
  • Холдинг Варна АД
  • Премиер Фонд АДСИЦ
  • "ИнтерКИТ Консулт" ЕООД
  • Издателство Ико-консулт ООД