Ръководство

Ръководител катедра

Доц. д-р Христо Мавров

Кабинет Кабинет: 
Email Email: mavrov_h@abv.bg


Заместник-ръководител катедраКабинет Кабинет: 
Email Email: ma